GÖREVLERİMİZ

e) Huzurevine yapılan müracaatları kabul edip gerekli incelemeleri yapmak, yaşlı kabulü vaya çıkışı ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

 

f) Yönetmelik gereği olması gereken kurulları oluşturmak.

 

g) Bağış ve yardımları kabul etmek, satın alınması gereken diğer malzemeleri temin etmek ve gerekli defterlerini tutmak