GÖREVLERİMİZ

a) Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak.

 

b) Huzur evinin yıllık çalışma programını hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek.

 

c) Huzur evi hizmetlerinin daha verimli olması, yaşlılara daha iyi hizmet verilmesi için çalışmalar yürütmek.

 

d) Yaşlıların ihtiyaç ve sorunlarını incelemek, hizmet kalitesin i yükseltmek için, gönüllü kuruluşlar, kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliği yapmak.

e) Huzurevine yapılan müracaatları kabul edip gerekli incelemeleri yapmak, yaşlı kabulü vaya çıkışı ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

 

f) Yönetmelik gereği olması gereken kurulları oluşturmak.

 

g) Bağış ve yardımları kabul etmek, satın alınması gereken diğer malzemeleri temin etmek ve gerekli defterlerini tutmak